SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 11
Hôm nay: 185
Lượt truy cập: 584,017
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”
Cập nhật bản tin: 5/30/2023
            

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGĐUK ngày 23/2/2023 của Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2023; Công văn số 216-CV/ĐU ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2023, ngày 26 tháng 5 năm 2023 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề:"Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Tham dự Diễn đàn có các đồng chí trong Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị BCH Công đoàn CSTV, đại diện BCH Chi đoànTrung tâm cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Khai mạc Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày các Văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2023; nói rõ sự cần thiết, yêu cầu, nội dung và các bước tiến hành Diễn đàn chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.”

 
Đ/c Bí thư Chi bộ khai mạc Diễn đàn

          Trong phần nội dung sinh hoạt Diễn đàn, đồng c Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ đã trình bày 2 nội dung chính của Diễn đàn lần này, đó là:

          * Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người:

          - Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa.

          - Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.

          * Phần thứ 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị hiện nay:

          - Thực trạng xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị.

          - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị hiện nay.

          - Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Làm sâu sắc thêm một số nội dung mới, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về những điều đảng viên không được làm" ở cơ quan, đơn vị; các biểu hiện: vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức của gia đình và xã hội; ủng hộ tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp; đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan.

          - Xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp về nâng cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu trong cơ quan đơn vị. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm "trên trước, dưới sau","trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo". Cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, Thủ trưởng cơ quan đơn vị nêu gương cho viên chức và người lao động. Nhằm hướng tới việc xây dựng tập thể nêu gương, đơn vị nêu gương để từng bước lan tỏa giá trị của người cán bộ, đảng viên và của tổ chức đến với quần chúng, người lao động.

Đồng chí Bí thư cũng đã gợi ý một số nội dung trọng tâm, mang tính cốt lõi để đảng viên thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Chi bộ cũng như cơ quan đơn vị.

 

Toàn cảnh Diễn đàn chi bộ

Tại Diễn đàn, đảng viên trong Chi bộ  đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

- Hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023;

- Về nêu cao vai trò, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa.

Kết luận Diễn đàn, đồng chí Bí thư thay mặt Chi bộ cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Diễn đàn; Chi bộ sẽ bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và các kiến nghị về giải pháp thực hiện của đảng viên để đưa vào chương trình hành động, triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

Bài viết và ảnh: Trần Văn Hợi


Các tin khác
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 4/6/2023
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững” - 5/12/2022
CHI BỘ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN - 10/9/2020
CHI BỘ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN - 6/4/2018
Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2017 - 10/24/2017
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị