SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 39
Hôm nay: 116
Lượt truy cập: 289,180
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững”
Cập nhật bản tin: 5/12/2022
            

Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 14/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 145-KH/ĐU ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về về học tập và triển khai chuyên đề năm 2022. Ngày 09 tháng 5 năm 2022, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững”.

Tham dự Hội nghị có 26 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ cùng toàn thể CBVCLĐ thuộc Trung tâm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ quán triệt các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung và toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị nói riêng. Qua đó nhằm thực hiện hiệu quả trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững. Chuyên đề năm 2022 là một nội dung rất quan trọng, vì vậy đề nghị toàn thể CB-CNV trong đơn vị nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe để hiểu rõ hơn về các nội dung, giải pháp, cách thức nhằm thực hiện tốt chuyên đề.

Đ/c Bí thư Chi bộ khai mạc Hội nghị

            Theo sự phân công của Chi ủy,

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Chi bộ trình bày nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương;

Đồng chí Trần Quốc Dũng, Chi ủy viên trình bày nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo;

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ trình bày nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu, nêu rõ: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông qua học tập và làm theo để hiểu sâu hơn cuộc đời phấn đấu, hy sinh cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để chúng ta càng tin yêu hơn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, càng tin tưởng, vững bước theo con đường, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng chí yêu cầu CB-CNV trong đơn vị cần thường xuyên nêu cao tính tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp.

                                                             Bài viết và ảnh: Trần Văn Hợi


Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị