SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 23
Hôm nay: 131
Lượt truy cập: 330,206
Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động năm 2022 - 12/16/2022

THÔNG BÁO CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2020 - 1/25/2021

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, lao động năm 2020 - 12/18/2020

Thông báo kết quả xếp loại viên chức, lao động năm 2018 - 1/3/2019

THÔNG BÁO CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018 - 12/24/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 - 10/8/2018

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 176/QĐ-TTKT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2018 V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ - 10/3/2018

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 175/QĐ-TTKT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2018 V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐẠC CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ - 10/3/2018

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 - 10/2/2018

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 - 9/18/2018

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự kỳ kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp (thí sinh có tên trong danh sách kèm theo Thông báo số 143/TB-HĐXTVC ngày 28/8/2018)
123

Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị