SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 33
Hôm nay: 361
Lượt truy cập: 420,226
Lịch sữ phát triển
Cập nhật bản tin: 5/15/2017
            

Ngày 12 tháng 2 năm 1997 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-UB thành lập Trung tâm Kỹ thuật Địa chính thuộc Sở Địa chính tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Quảng Trị (nay là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường) tiền thân là Đội Đo đạc thuộc Sở Địa chính, Trung tâm đã từng bước vươn lên, khẳng định được vị thế của mình, thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung chức năng nhiệm vụ, đầu tư phát triển nhân lực, thiết bị và công nghệ, nâng cao năng lực hoạt động để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh.

Là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính có chức năng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ hiện trạng, bản đồ địa hình, bản đồ quy hoạch chuyên ngành, sơ đồ và họa đồ các loại. Khi mới thành lập, Trung tâm có 03 biên chế là công chức (bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) và 27 hợp đồng lao động, chủ yếu là công nhân kỹ thuật đo đạc - bản đồ. Tổ chức bộ máy lúc này có Lãnh đạo trung tâm, Bộ phận văn phòng, Tổ can vẽ nội nghiệp, và các đội đo đạc do Giám đốc Trung tâm tự thành lập để thực hiện các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ. Về Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Trung tâm có 02 kỹ sư trắc địa - bản đồ, 01 kỹ sư quản lý đất đai, 01 cử nhân kinh tế, số còn lại chủ yếu có trình độ trung cấp và công nhân kỹ thuật đã tham gia công tác đo đạc bản đồ nhiều năm. Về cơ sở vật chất, Trung tâm được giao lại trụ sở cũ của Sở Địa chính để làm trụ sở làm việc; được trang bị 01 bộ máy vi tính Đông Nam Á; đa số máy móc thiết bị đo đạc đã lạc hậu, hư hỏng nhiều; phương tiện làm việc hầu như chưa có gì. Thời điểm này, công nhân viên phải tự đóng góp kinh phí để mua sắm máy đo đạc, phục vụ công tác. Công nghệ đo đạc, thành lập bản đồ chủ yếu bằng phương pháp thủ công.

Vượt lên mọi khó khăn, thử thách của buổi ban đầu thành lập, tập thể cán bộ, công nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính đã luôn nổ lực phấn đấu, vượt qua chính mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1998, Trung tâm đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đo đạc và bản đồ, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trình độ tay nghề, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công nhân viên ngày càng được nâng lên; thiết bị và công nghệ cũng được đầu tư đúng mức; Trung tâm dần nắm bắt và chiếm lĩnh công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ như: toàn đạc điện tử, định vị toàn cầu (GPS), thành lập bản đồ địa chính, địa hình bằng công nghệ tin học,...

Trước sự hình thành và lớn mạnh nhanh chóng của ngành Tài nguyên và Môi trường, để theo kịp tiến trình phát triển chung của ngành, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính đã được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 1945/2003/QĐ-UB ngày 16/9/2003 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm đã được Lãnh đạo Sở Địa chính, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tin tưởng giao nhiệm vụ và hợp đồng đặt hàng thực hiện các công trình lớn chủ yếu như: Xây dựng lưới địa chính, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện: Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cồn Cỏ và thành phố Đông Hà; Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất huyện Hải Lăng; đo đạc, cấp GCN quyền sử dụng đất theo dự án Đa dạng hóa nông nghiệp; lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2000 của huyện Vĩnh Linh và huyện Triệu Phong, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của các huyện Cam Lộ, Đakrông và thị xã Quảng Trị. Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông và thị xã Quảng Trị; Đo đạc, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất của các tổ chức (các huyện Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa và Cồn Cỏ); Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN quyền sử dụng đất ngoài lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đakrông và 2 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô - huyện Vĩnh Linh; Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Quảng Trị; Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện điểm Triệu Phong; Xác định ranh giới, biên tập bản đồ, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các Ban quản lý rừng; Trích đo bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất trong khu vực của các Ban quản lý rừng; Xác định vị trí, cắm mốc ranh giới, đo đạc mốc ranh giới các BQL rừng phòng hộ và BQL KBT thiên nhiên; Lập hồ sơ ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp GCN đối với đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị; Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN và xây dựng CSDL địa chính 03 thị trấn (Hải Lăng, Gio Linh, Cửa Việt); Khảo sát, lập và điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị và nhiều công trình quan trọng khác của Sở.

Ngoài các công trình được Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ hoặc hợp đồng đặt hàng, Trung tâm còn thực hiện nhiều công trình dịch vụ khác trên địa bàn toàn tỉnh. Các công trình do Trung tâm thực hiện luôn hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước; luôn được sự tin tưởng, tín nhiệm của các đối tác, khách hàng. Doanh thu hoạt động dịch vụ của Trung tâm năm sau cao hơn năm trước; năm 2016, doanh thu hoạt động dịch vụ của đơn vị đạt trên 4 tỷ đồng.

Với những kết quả và thành tích đạt được, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hoàn toàn khẳng định được vị thế của mình là một đơn vị hàng đầu của tỉnh, của khu vực về cung ứng dịch vụ sản phẩm đo đạc - bản đồ và quản lý đất đai.

Khoảng thời gian đầu khi mới thành lập, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính (sau này là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường) hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần về tài chính. Từ năm 2007, Trung tâm được UBND tỉnh quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính (theo Nghị định 43/2016/NĐ-CP). Hoạt động trong cơ chế thị trường, với việc có nhiều đơn vị mới được thành lập có cùng chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt trong giai đoạn Nhà nước cắt giảm đầu tư công (theo Nghị quyết 11/NQ-CP) thì việc làm và thu nhập của cán bộ công nhân viên là bài toán không dễ đối với đơn vị. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm tạo điều kiện, bố trí đầy đủ việc làm, giao nhiệm vụ cho Trung tâm thực hiện các công trình, dự án của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; cùng với uy tín và thương hiệu của đơn vị đã được các đối tác, khách hàng tin tưởng, tín nhiệm trong thời gian qua nên Trung tâm luôn có đủ việc làm cho người lao động, thu nhập của cán bộ công nhân viên tuy không cao nhưng luôn ổn định.

Trải qua 20 năm hoạt động, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã có những sự đầu tư phát triển đúng hướng, quyết định cho sự thành công hôm nay.

Xác định con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định cho mọi sự thành công trong bước đường phát triển, Lãnh đạo Trung tâm đã có sự đầu tư trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Cán bộ của Trung tâm được cử đi đào tạo các lớp Đại học, sau Đại học; đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tập huấn về nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Từ đội ngũ cán bộ ban đầu chỉ có 04/27 người có trình độ Đại học, đến nay Trung tâm đã có tổng số 52 cán bộ công chức, viên chức, lao động; trong đó có: 04 cán bộ có trình độ Thạc sỹ, 23 cán bộ có trình độ Đại học, 23 cán bộ có trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp và 02 công nhân kỹ thuật và lái xe. Cán bộ của Trung tâm có trình độ chuyên môn và tay nghề vững vàng, có đạo đức tác phong tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn gắn bó với cơ quan và tâm huyết với nghề nghiệp.

Đoàn kết nội bộ là hòn đá tảng rắn chắc xây dựng nên thành công của đơn vị. Suốt chặng đường 20 năm Xây dựng - Đoàn kết và Phát triển, các thế hệ cán bộ lãnh đạo đơn vị luôn đề cao việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ bền chặt; tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị vẫn luôn bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết thân ái, trên dưới một lòng, cùng chung tay xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất là một nhiệm vụ được Lãnh đạo Trung tâm quan tâm đầu tư và chỉ đạo thực hiện xuyên suốt, nhất quán, điều này đã đem lại những thành công quan trọng, góp phần vào sự phát triển, tạo dựng thương hiệu của Trung tâm ngày hôm nay. Trung tâm đã tiến hành song song việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc đổi mới công nghệ trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được bắt đầu từ năm 1998, cùng với sự đổi mới về công nghệ đo đạc, từ việc loại bỏ máy đo quang cơ để sử dụng máy toàn đạc điện tử có độ chính xác cao, từ đo đạc mặt đất trực tiếp bằng các máy đo đạc hiện đại đến ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu (GPS), tất cả là một sự định hướng rõ ràng cho tương lai. Tuy có khó khăn trong giai đoạn đầu như phải đầu tư máy móc thiết bị tin học, các máy đo đạc đắt tiền trong điều kiện đơn vị còn rất khó khăn nhưng việc triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và đầu tư các máy móc thiết bị đo vẽ đã thực sự nâng vị thế của Trung tâm lên một tầm cao mới. Hiện nay với một hệ thống máy móc chuyên dụng khá hiện đại, đầy đủ chủng loại, ứng dụng cho nhiều công việc khác nhau của công tác đo đạc và bản đồ; với một hệ thống đa dạng về phần mềm máy tính chuyên dụng cho công tác đo đạc - bản đồ, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Trung tâm đủ khả năng để xử lý những công việc khó khăn, phức tạp nhất của công tác đo đạc - bản đồ và quản lý đất đai.

Về tổ chức bộ máy, trên cở sở chức năng nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm bố trí cán bộ để hình thành nên các phòng, đội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, cơ cấu tổ chức của Trung tâm có 05 đơn vị trực thuộc, gồm 03 Phòng chuyên môn và 02 Đội đo đạc. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm đã cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và ổn định trong thời gian tới. Đầu tư mua sắm, thay thế theo hướng hiện đại dần cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác và cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động cũng được Lãnh đạo Trung tâm ưu tiên thực hiện tốt.

Với những kết quả đã đạt được trong suốt 20 năm Xây dựng - Đoàn kết và Phát triển, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2007; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính tặng Bằng khen các năm 1999 và 2001; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen các năm 2005, 2009 và 2016; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen các năm 2003, 2004, 2010, 2013 (2 lần), 2016; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua hạng Nhì năm 2016. Nhiều cá nhân trong đơn vị cũng đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng Giấy khen.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tự hào là một đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm và uy tín được các đối tác, khách hàng tín nhiệm và sẵn sàng hợp tác. Trung tâm cũng được Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành và đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng đó.

Với Truyền thống 20 năm "Xây dựng - Đoàn kết và Phát triển"; với tinh thần phát huy thế mạnh, tiềm lực và khát vọng vươn lên, tập thể cán bộ công chức, viên chức, lao động của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của đơn vị, cùng chung ý chí, đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị ngày càng phát triển vững mạnh./.

BAN BIÊN TẬP


Các tin khác
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị