SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 1
Hôm nay: 155
Lượt truy cập: 583,987
CHI BỘ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - 7/17/2024

Thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, chiều 12/7/2024, tại Trụ sở cơ quan của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng Ngô Thị Thảo Nhi và quần chúng Nguyễn Đình Quốc Học.
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: "Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” - 5/30/2023

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGĐUK ngày 23/2/2023 của Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2023; Công văn số 216-CV/ĐU ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2023, ngày 26 tháng 5 năm 2023 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 4/6/2023

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/ĐU ngày 20/02/2023 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, ngày 03 tháng 4 năm 2023 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới, sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triền nhanh, bền vững” - 5/12/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 14/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 145-KH/ĐU ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về về học tập và triển khai chuyên đề năm 2022.
CHI BỘ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN - 10/9/2020

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-ĐUK ngày 11/9/2020 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị về việc kết nạp Đảng viên. Ngày 02/10/2020, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên
CHI BỘ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN - 6/4/2018

Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-ĐUK ngày 11/5/2018 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị về việc kết nạp Đảng viên. Ngày 25/05/2018, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Đội đo đạc số II.
Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2017 - 10/24/2017

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 (1930 - 2017) và 07 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thi nấu ăn dành cho các công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) nữ trong đơn vị.
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ĐỘI PHÓ ĐỘI ĐO ĐẠC SỐ 2 - TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - 1/6/2017

CÁN BỘ CNVC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THAM QUAN HỌC HỎI CÁC TỈNH MIỀN NAM - 1/6/2017

Hoạt động nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 - 1/5/2017


Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị