SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 1
Hôm nay: 124
Lượt truy cập: 566,434
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
Cập nhật bản tin: 6/7/2024
            

Thực hiện Hướng dẫn số 78-HD/BTGĐUK ngày 04/3/2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Văn bản số 341-CV/ĐU ngày 08/3/2024 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2024. Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ chuyên đề : Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Tham dự buổi Diễn đàn có 27 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ Trung tâm.

 

Hình 1: Đ/c Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ quán triệt các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”:

- Quán triệt và làm rõ các nội dung cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”;

- Quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương của Ban Chỉ đạo Trung ương “về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực"; Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới”, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 02/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó, đồng chí Bí thư đã nhấn mạnh về việc tổ chức Diễn đàn quán triệt, học tập chuyên đề năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Chuyên đề năm 2024 là một nội dung rất quan trọng, vì vậy mỗi đảng viên cần nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe để hiểu rõ hơn về các nội dung, giải pháp, cách thức nhằm thực hiện tốt chuyên đề.

 

Hình 2: Toàn cảnh Diễn đàn

Tại buổi Diễn đàn đ/c Bí thư cũng đã định hướng, gợi ý một số nội dung thảo luận, liên hệ và giải pháp của cơ quan, đơn vị:

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận tại Diễn đàn, để thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện tốt trong cơ quan đơn vị, đ/c Bí thư Chi bộ đã nêu một số giải pháp cần thực hiện, cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự soi", "tự sửa", đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên.

- Thường xuyên theo dỏi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên sau khi triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội có liên quan đến cán bộ, đảng viên (nếu có).

- Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng các các nhân, tập thể thực hiện tốt trong việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; chống tham nhũng, tiêu cực; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật phòng, chống tham nhũng; nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường công tác giám sát đối với đảng viên, kể cả viên chức, người lao động trong quá trình hoạt động nghề nghiệp; công khai minh bạch các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động, xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Chi bộ, cơ quan đơn vị.

Qua đó, đ/c Bí thư Chi bộ yêu cầu cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh, nâng cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tích cực phát huy ưu điểm để quần chúng noi theo.

                                                            Bài viết và ảnh: Nguyễn Đức Quý


Các tin khác
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/06//2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” - 10/6/2023
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨCHOẠT ĐỘNG DÂNG HƯƠNG NHÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2023) - 7/26/2023
Chi đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) - 5/25/2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - 3/29/2023
CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2023) - 3/24/2023
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị