SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 21
Hôm nay: 151
Lượt truy cập: 210,758
Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
Cập nhật bản tin: 12/6/2020
            

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK ngày 03/3/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2020; Công văn số 121-CV/ĐU ngày 06/3/2020 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2020, ngày 30/11/2020 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ với chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tham dự Diễn đàn có 25 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ và các đồng chí đại diện BCH Công đoàn CSTV, đại diện BCH Chi đoàn.

Tại Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trình bày các nội dung trong Nghị quyết số 35/NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 133/KH-TU ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-ĐUK ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ".

 

Đ/c Bí thư Chi bộ khai mạc Diễn đàn

Diễn đàn gợi ý một số nội dung trọng tâm, mang tính cốt lõi để đảng viên thảo luận và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Chi bộ cũng như cơ quan đơn vị. Tại Diễn đàn đã có nhiều ý kiến thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề sau :

- Hành động của cán bộ, đảng viên, CNVC LĐ trong cơ quan đơn vị để phản bác, chống lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Đảng và Nhà nước.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

- Cán bộ, đảng viên, CNVC LĐ cơ quan đơn vị đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh phản bác, vạch trần các luận điểm xuyên tạc, chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau ý kiến thảo luận của đảng viên, Chi bộ đã thống nhất một số giải pháp lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị để thực hiện trong thời gian tới.

Kết thúc Diễn đàn, đồng chí Bí thư mặt Chi bộ cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự diễn đàn; Chi bộ sẽ bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và những giải pháp của Chi bộ thông qua đề xuất của đảng viên vào chương trình hành động để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

Đ/c Bí thư Chi bộ gợi ý một số giải pháp để thảo luận tại Diễn đàn

Bài và ảnh:Nguyễn Đức Quý

 

 

Các tin khác
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2020 - 10/28/2020
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHUNG TAY ỦNG HỘ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA LŨ - 10/28/2020
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG BẢN ĐỒ VÀ CÔNG NGHỆ, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT VÀ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP THUỘC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - 10/9/2020
CHI BỘ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ: "NÊU CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" TRONG NỘI BỘ" - 9/7/2020
CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ 27/7/2020 CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - 8/5/2020
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị