SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 36
Hôm nay: 302
Lượt truy cập: 133,609
CHI BỘ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN: “XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Cập nhật bản tin: 6/10/2019
            

Thực hiện Văn bản số 05-CV/ĐUSTNMT ngày 10/01/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ học tập Chuyên đề năm 2019; Văn bản số 32-HD/BTG ĐUK ngày 15/02/2019 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019, ngày 03/6/2019 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

BCH Chi bộ Trung tâm chủ trì Diễn đàn

Tham dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT; các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể 23 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ khẳng định mục đích của chuyên đề Diễn đàn là hướng tới mục tiêu tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CBCNV, đảng viên, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Để đạt được mục tiêu của chuyên đề Diễn đàn, đồng chí Bí thư đề nghị, cấp ủy, CBCNV, đảng viên toàn đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung của chuyên đề gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao; đồng thời nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chung sức, đoàn kết cùng tập thể đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ phổ biến nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Diễn đàn, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ đã thay mặt cấp ủy phổ biến các nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở giai đoạn hiện nay. Thông qua Diễn đàn, các đồng chí đảng viên tham gia thảo luận, liên hệ với các nội dung về tình hình của đơn vị trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của công dân, tạo điều kiện cho Nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị. Diễn đàn đã thảo luận và đề ra các giải pháp lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, với một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của chi bộ:

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 - Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

 - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa cán bộ với Nhân dân; có kế hoạch thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời.

- Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn

Kết thúc Diễn đàn, đồng chí Bí thư mặt Chi bộ cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự Diễn đàn; Chi bộ sẽ bổ sung các nội dung trao đổi, thảo luận và những nhiệm vụ, giải pháp thông qua đề xuất của đảng viên vào chương trình hành động để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Nguyễn Đức Quý


Các tin khác
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KẾT XUẤT DỮ LIỆU HỒ SƠ QUÉT ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH CHO CÁC DỰ ÁN - 5/1/2019
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2022 - 4/5/2019
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ GIO VIỆT - HUYỆN GIO LINH - 3/27/2019
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ GIO MAI - HUYỆN GIO LINH - 3/8/2019
TỔ CHỨC GẶP MẶT VÀ VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019 - 2/15/2019
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị