SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ Hình ảnh hoạt động
Trực tuyến: 51
Hôm nay: 159
Lượt truy cập: 330,234
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 176/QĐ-TTKT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2018 V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ
Cập nhật bản tin: 10/3/2018
            

 Văn bản đính kèm./.


Các tin khác
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 175/QĐ-TTKT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2018 V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐẠC CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG TRỊ - 10/3/2018
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 - 10/2/2018
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 - 9/18/2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ KIỂM TRA, SÁT HẠCH; NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA, SÁT HẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2018 - 8/28/2018
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP SỐ 111/TB-HĐXTVC NGÀY 18/7/2018 - 8/22/2018
Công báo chính phủ CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC Quy trình đăng ký cấp SỔ ĐỎ lần lần CSDL Quốc Gia về TN&MT Góp ý VB Luật về TN&MT
Luật đất đai 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tin tức thời tiết tại tỉnh Quảng Trị! Cập nhật Tin tức thời tiết nguy hiểm tại tỉnh Quảng Trị!
© 2018 Bản quyền thuộc về Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Trị
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.
Trụ sở: Đường Đặng Thí - phường Đông Lương - Tp Đông Hà - Quảng Trị
Điện thoại: (053)-3854381, Email: trungtamkttnmt.qtri@gmail.com.
Phát triển bởi Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị